شرکتهای کشتيراني

ژوئن 17, 2018
شرکت های کشتیرانی

مزیت حمل و نقل دریایی

مزیت حمل و نقل دریایی : حمل و نقل دریایی نسبت به بقیه روش ها (حمل ونقل هوایی و حمل ونقل زمینی ) ارزانتر بوده و […]
آوریل 17, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

زنان در صنعت کشتیرانی

درمبحث صنعت دریانوردی وکشتیرانی به دلیل ویژگیهایی نظیر فعالیت های بدنی وجسمی شدید و زیاد در کشتی ها و شناورها و بالابودن درصد خطر در این […]
مارس 18, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

لیست شرکت های کشتیرانی

  شرکت های حمل و نقل دریایی | شرکت های کشتیرانی | لیست شرکت های کشتیرانی | ترانزیت به عراق  
مارس 17, 2018
شرکت های کشتیرانی

نقش داشته های دانشی در اقتصادنوین بخش بنادر و شرکت های کشتیرانی

نقش داشته­ های دانشی در اقتصاد نوین منحصر به بخش بنادر و کشتیرانی نبوده و نیست : این داشته­ ها همواره منشا تفاوت بین ارزش بازاری […]
مارس 12, 2018
شرکت های کشتیرانی

تجارت بین الملل

شرکت های کشتیرانی,شرکت های حمل و نقل دریایی طی سه دهه گذشته، با پیشرفت روند جهانی شدن اقتصاد و نظام نوین تجارت بین الملل ، بنادر […]
فوریه 28, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

صنعت کشتيراني و شرکتهای حمل ونقل دریایی

در پي اهميت روزافزون و همچنین فعاليت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی در بازار بين الملل و بقای آنان در بازار رقابتي و استفاده از مزاياي […]