حمل و نقل هوایی

ژوئن 17, 2018
شرکت های کشتیرانی

مزیت حمل و نقل دریایی

مزیت حمل و نقل دریایی : حمل و نقل دریایی نسبت به بقیه روش ها (حمل ونقل هوایی و حمل ونقل زمینی ) ارزانتر بوده و […]
مارس 18, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

لیست شرکت های کشتیرانی

  شرکت های حمل و نقل دریایی | شرکت های کشتیرانی | لیست شرکت های کشتیرانی | ترانزیت به عراق  
مارس 12, 2018
شرکت های کشتیرانی

تجارت بین الملل

شرکت های کشتیرانی,شرکت های حمل و نقل دریایی طی سه دهه گذشته، با پیشرفت روند جهانی شدن اقتصاد و نظام نوین تجارت بین الملل ، بنادر […]
فوریه 28, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

صنعت کشتيراني و شرکتهای حمل ونقل دریایی

در پي اهميت روزافزون و همچنین فعاليت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی در بازار بين الملل و بقای آنان در بازار رقابتي و استفاده از مزاياي […]