مقالات

ژانویه 20, 2019
ترانزیت به عراق

ترانزیت به عراق

ترانزیت به عراق شرکت سلیس رود اروند با توجه به سابقه قدیمی خود در ترانزیت خارجی از جمله ترانزیت به عراق و ترانزیت به کشورهای مهم […]
ژوئن 17, 2018
شرکت های کشتیرانی

مزیت حمل و نقل دریایی

مزیت حمل و نقل دریایی : حمل و نقل دریایی نسبت به بقیه روش ها (حمل ونقل هوایی و حمل ونقل زمینی ) ارزانتر بوده و […]
آوریل 17, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

زنان در صنعت کشتیرانی

درمبحث صنعت دریانوردی وکشتیرانی به دلیل ویژگیهایی نظیر فعالیت های بدنی وجسمی شدید و زیاد در کشتی ها و شناورها و بالابودن درصد خطر در این […]
مارس 18, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

لیست شرکت های کشتیرانی

  شرکت های حمل و نقل دریایی | شرکت های کشتیرانی | لیست شرکت های کشتیرانی | ترانزیت به عراق  
مارس 17, 2018
شرکت های کشتیرانی

نقش داشته های دانشی در اقتصادنوین بخش بنادر و شرکت های کشتیرانی

نقش داشته­ های دانشی در اقتصاد نوین منحصر به بخش بنادر و کشتیرانی نبوده و نیست : این داشته­ ها همواره منشا تفاوت بین ارزش بازاری […]
مارس 12, 2018
شرکت های کشتیرانی

تجارت بین الملل

شرکت های کشتیرانی,شرکت های حمل و نقل دریایی طی سه دهه گذشته، با پیشرفت روند جهانی شدن اقتصاد و نظام نوین تجارت بین الملل ، بنادر […]
فوریه 28, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

صنعت کشتيراني و شرکتهای حمل ونقل دریایی

در پي اهميت روزافزون و همچنین فعاليت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی در بازار بين الملل و بقای آنان در بازار رقابتي و استفاده از مزاياي […]