مقالات

آوریل 17, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

زنان در صنعت کشتیرانی

درمبحث صنعت دریانوردی وکشتیرانی به دلیل ویژگیهایی نظیر فعالیت های بدنی وجسمی شدید و زیاد در کشتی ها و شناورها و بالابودن درصد خطر در این […]
مارس 18, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی

لیست شرکت های کشتیرانی

  شرکت های حمل و نقل دریایی | شرکت های کشتیرانی | لیست شرکت های کشتیرانی  
مارس 17, 2018
شرکت های کشتیرانی

نقش داشته های دانشی در اقتصادنوین بخش بنادر و شرکت های کشتیرانی

نقش داشته­ های دانشی در اقتصاد نوین منحصر به بخش بنادر و کشتیرانی نبوده و نیست : این داشته­ ها همواره منشا تفاوت بین ارزش بازاری […]
مارس 12, 2018
شرکت های کشتیرانی

تجارت بین الملل

طی سه دهه گذشته، با پیشرفت روند جهانی شدن اقتصاد و نظام نوین تجارت بین الملل ، بنادر به عنوان کانون­های تمرکز تجارت و تولید نقشی […]