زنان در صنعت کشتیرانی

شرکت های حمل و نقل دریایی
لیست شرکت های کشتیرانی
مارس 18, 2018
شرکت های کشتیرانی
مزیت حمل و نقل دریایی
ژوئن 17, 2018

درمبحث صنعت دریانوردی وکشتیرانی به دلیل ویژگیهایی نظیر فعالیت های بدنی وجسمی شدید و زیاد در کشتی ها و شناورها و بالابودن درصد خطر در این شغل شرکتهای کشتیرانی و شرکتهای حمل ونقل دریایی همواره به دنبال پایین آوردن میزان ریسک وخطر در این صنعت می باشند وبا توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان دربرمی گیرد و با عنایت به اینکه حضور آنان در دنیای امروزی دوشادوش مردان و بدون هیچ تبعیضی در تمام امور قابل رویت می باشد لیکن بهر ه مندی از پتانسیل زنان در دنیای امروزی همواره مورد توجه اکثریت شرکتهای فعال در عرصه دریا نوردی می باشد .

شرکت های کشتیرانی ، شرکت های حمل و نقل دریایی

شرکت های حمل و نقل دریایی

شرکت های حمل و نقل دریایی

گرچه با نگاهی به مشاغل وصنایع مختلف در جهان می توان دریافت که شرایط حال نسبت به گذشته بسیار تغیر کرده است ولی با این حال صنعت دریانوردی وکشتیرانی همچنان صنعت خطرناکی است حتی در کشورهایی که زنان در آن کشورها فعالیت ومشارکت  بیشتری دارند کماکان اشتغال زنان در صنعت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی از اهمیت خاصی برخوردار است آقای کی دی آدمسون آینده پژوه و مدیر عامل یکی از شرکتهای معتبر اظهار داشتند که تنوع و بهره گیری از نیروی انسانی بخشی از تغیر فرهنگ سازمانی را رقم می زند که این خود به مشارکت مدیر عامل واعضای هیئت مدیره در شرکتهای کشتیرانی و شرکتهای حمل ونقل دریایی را می طلبد .ایشان معتقد است که تغییر در فرهنگ سازمان های دریایی باید درونی باشد که تفکر متفاوت وجدید وارائه اید ه های نوین بسیار مثمرثمر خواهد بود همزمان با دگرگونی و ورود دانش دیجیتال به صنعت دریانوردی این نوع نگرش وتفکر متفاوت نیز درحال شکل گیری است .آقای دامسون معتقد است که فکر نمی کند که این شکاف جنسیتی (زنان ومردان)رابه شکلی چشمگیر درپرسنل درایی کم کند اتفاقی که خواهد افتاد این است که دیگر مشاغل روی عرشه کشتی ها افراد رابرای احراز پست های مدیریتی برروی ساحل آماده نمی کنند و همین امر موقعیت را برای ورود زنان معتبر ودارای قابلیت های لازم از سایر صنایع و بخش ها رابه این صنعت فراهم می کند ایشان معتقد است تحول دیجیتالی و صنعت اتوماسیون که در صنعت کشتیرانی توسط شرکتهای حمل ونقل دریایی وشرکتهای کشتیرانی درحال رخ دادن است قسمتی از ایجاد اکوسیستم هوشمندی است که در دنیا درحال شکل گرفتن است واین عملکرد نیز موجب ایجاد نقش های متنوعی می شود که به مهارت های زیادی نیاز دارد ولی به کار برروی عرشه نیاز ندارد . این فرصت بزرگی است برای زنان که به صنعت کشتیرانی ودریانوردی ملحق شوند .صنعت کشتیرانی ودریانوردی شاخه های بسیار فراوان ووسیعی دارد .ناوگان نفتی ،ناوگان مسافری ،ناوگان نظامی ،ناوگان صیادی ،دریانوردی ودریانوردان بورس وبیمه و…که هرکدام دارای شاخه های وسیع وبسیارو گوناگون است با اندکی تفکر دراین شاخه ها وسعت بالای این صنعت برای شما خواننده محترم دنیای وسیعی راپیش رویتان می گذارد در حال حاضر که توجه اصلی ما به ناوگان تجاری می باشد خود عرصه وسیع  و بی کرانی راپیش روی این صنعت قدیمی وجویای تحول می گذارد اخبار مارین تایمز فقط دریک روز با تیترهایینظیر خطوط کشتیرانی کاسکو نام خود راتغییر داد وبحران باری هانجین به پایان می رسد وراه های کاهش هزینه عملیاتی کشتی ها برای چهارمین سال پیاپی یا خبر بارگیری چهارده کشتی برروی یک کشتی وتمهیدات پسابرجامی برای توسعه بخش دریایی واعتماد به کشتیرانی ها افزایش یافت تنها اخبار یک روز این پایگاه اطلاع رسانی بوده جال شما فقط در یک روز نسبت به یک خبر وبررسی کلیه فرایندهای موجود آنرا در نظر بگیرید سپس ورود زنان به این عرصه رانیز مورد تجزیه وتحلیل قرار دهید اینجاست که عمق موضوع برای شما بسیار روشن تر از گذشته می باشد .

امید است شرکت کشتیرانی و شرکت حمل ونقل دریایی سلیس رود اروند بتواند در بالا بردن دانش صنعت کشتیرانی و حمل  ونقل دریایی و ترانزیت کالا از جمله ترانزیت به عراق کمافی السابق کوشاتر وفعالتر عمل نماید .

شرکت های کشتیرانی ، شرکت های حمل و نقل دریایی ، حمل و نقل دریایی