لیست شرکت های کشتیرانی

شرکت های کشتیرانی
نقش داشته های دانشی در اقتصادنوین بخش بنادر و شرکت های کشتیرانی
مارس 17, 2018
شرکت های حمل و نقل دریایی
زنان در صنعت کشتیرانی
آوریل 17, 2018

شرکت های حمل و نقل دریایی در تهران:

آدرس : تهران-خیابان كریمخان زند-خیابان پازند-ساختمان مرك-شماره۲۸۲
شماره تماس : ۸۸۸۹۸۴۶۳
آدرس : تهران-خیابان شهیدبهشتی-خیابان صابونچی (مهناز)-كوچه۵-پلاک۲۲
شماره تماس : ۸۸۷۴۴۰۵۱- ۸۸۷۵۶۳۶۷
آدرس : تهران-بولواركشاورز-خیابان فلسطین شمالی-كوچه راد-ساختمان راد-شماره۷۱- طبقه هفتم
شماره تماس : ۸۸۹۰۷۳۱۹- ۸۸۸۹۹۵۹۷
آدرس : تهران-خیابان ولی عصر-بالاتراز میدان ونك - خیابان لیدا - پلاک۹
شماره تماس : ۸۸۷۷۰۵۷۱
آدرس : تهران- خیابان احمدقصیر - نبش خیابان نهم - برج بخارست - طبقه ششم
شماره تماس : ۸۸۷۱۱۷۷۲-۸۸۷۱۵۱۳۶-۸۸۷۱۳۷۱۱
آدرس : تهران- خیابان مطهری - خیابان كوه نور - پلاک۲۳
شماره تماس : ۸۸۵۰۶۸۳۳
آدرس : تهران-خیابان ولی عصر-بین بلوار میرداماد و شهید وحید دستگردی-برج پیروز-طبقه دوم - شماره ۲۰۴
شماره تماس : ۲۲۲۲۵۹۱۱, ۴-۲۲۲۵۳۲۹۳
آدرس : تهران-خیابان ولی عصر-نرسیده به توانیر- پلاک ۱۲۱۱ - طبقه چهارم-واحد ۲۲
شماره تماس : ۶-۸۸۸۷۹۱۰۱
آدرس : تهران-خیابان استاد نجات الهی-خیابان سپند-شماره۳۲- طبقه اول
شماره تماس : ۸۸۹۰۴۰۹۵ - ۸۸۹۰۳۰۸۷
آدرس : تهران-خیابان آزادی-خیابان اسكندری شمالی-شماره ۳۵ - طبقه دوم- كد پستی : ۱۴۱۹۹۵۳۱۱۶
شماره تماس : ۶۶۹۲۴۲۷۳ - ۶۶۹۲۹۳۴۸ - ۶۶۴۲۷۴۵۱
آدرس : تهران- خیابان كارگر شمالی - جنب رستوران دالون دراز - پلاک۴۲۳ - طبقه سوم - پلاک۷
شماره تماس : ۸۸۰۲۲۸۴۵
آدرس : تهران- خیابان فردوسی - كوچه برلن - كوچه بلژیك - ساختمان جواهری - پلاک ۱۸ - طبقه اول
شماره تماس : ۵-۳۳۱۱۰۱۱۱
 
آدرس : تهران- خیابان ایرانشهر شمالی - پلاک ۲۲۱
شماره تماس : ۵-۸۸۸۴۰۷۷۴ و ۷-۸۸۸۲۷۱۰۳
آدرس : تهران- خیابان شهیدمطهری - خیابان سلیمان خاطر - شماره ۹۹ - طبقه اول
شماره تماس : ۸۸۳۰۴۷۳۳
آدرس : تهران-خیابان گاندی - بین خیابان هفتم و نهم - ساختمان مركزی ۲۰
شماره تماس : ۲-۸۸۸۸۰۶۰۱
آدرس : تهران- بزرگراه آفریقا - بالاتر از جهان كودك - داخل خیابان پدیدار - پلاک ۲
شماره تماس : ۸۸۷۷۲۱۵۳ - ۸۸۷۷۵۱۱۵ - ۸۸۸۸۱۲۵۴
آدرس : تهران - بولوار میرداماد - ابتدای كوچه نساء - پلاک ۱۶ - واحد ۲
شماره تماس : ۲۲۲۲۸۰۳۲ و ۶-۲۲۹۰۳۱۷۴
آدرس : تهران -خیابان شهید بهشتی - خیابان میرعماد - طبقه اول - پلاک ۴۹
شماره تماس : ۸۸۷۴۸۶۹۵ - ۸۸۷۴۸۷۳۳
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- نرسیده به پارك ساعی - كوچه بیستم - پلاک 14 - طبقه اول
شماره تماس : ۲-۸۸۷۱۴۶۴۱
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - پشت حسینیه ارشاد - خیابان زمرد (ناطق نوری) - ساختمان شماره ۱۷ - واحد ۱۴
شماره تماس : ۲۲۸۴۸۹۱۹ - ۲۲۸۵۶۱۱۶
آدرس : تهران - میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ نبش کوچه آفرین ـ ساختمان الوند ـ پلاک ۳۱ ـ طبقه ۴ ـ واحد ۷ و ۸
شماره تماس : ۸۸۱۹۵۷۳۶ - ۸۸۹۵۷۳۴ - ۸۸۱۹۵۷۳۰
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - روبروی پارك ملت - خیابان صداقت - نبش مهرشاد
شماره تماس : ۶-۲۲۰۵۸۰۹۵
آدرس : تهران - ابتدای بزرگراه مدرس - خیابان غفاری - پلاک ۷۱
شماره تماس : ۸۸۸۴۷۴۹۷
آدرس : تهران - خیابان فاطمی - جنب وزارت كشور - پلاک ۶۱ - طبقه چهارم
شماره تماس : ۸۸۹۶۹۴۱۷ - ۸۸۹۶۹۵۵۴